راكتور سري

راكتور سري يا راكتور محدود كننده جريان به منظور محدود كردن جريان اتصال كوتاه خطوط انتقال و توزيع و نيز به عنوان تثبيت كننده قوس جهت بهبود فرايند ذوب در كارخانه هاي بزرگ فولاد سازي بكار مي رود.ايران ترانسفو آمادگي دارد تا نيازهاي مشتريان به انواع راكتورهاي سري را تامين نمايد.

بیشتر

راكتور شنت

پس از سال ها تجربه موفق در ساخت انواع ترانسفورماتور، ايران ترانسفو تكنولوژي توليد ...

بیشتر

راكتور زمين كننده نقطه نوترال

این راکتورها با اتصال به نقطه نوترال يك ترانسفورماتور يا راكتور موازي (شنت) با افزايش امپدانس مؤثر در حالت اتصال كوتاه تكفاز، جريان اتصال كوتاه را محدود كرده و فرايند وصل مجدد ( Restoration) را بهبود مي بخشند

بیشتر