ترانسفورماتور خشك رزینی

پس از سال ها توليد موفقيت آميز ترانسفورماتورهاي روغني، ايران ..

بیشتر

ترانسفورماتور روغني

گروه ايران ترانسفو از سال ۱۳۴۶ يكي از توليد كنندگان پيشگام در زمينه ترانسفورماتورهاي توزيع روغني سه فاز و تكفاز بوده و با سال ها تجربه تا كنون بيش از 280000 دستگاه از اين نوع ترانسفورماتورها را توليد نموده است

بیشتر

ترانسفورماتور هرمتيك

اين نوع ترانسفورماتورها داراي سيستم نگهداري روغني هستند كه از ..

بیشتر