Iran Transfo
 

معرفی شرکت آشنا راه سماء

 

 

شركت حمل و نقل آشنا راه سماء براي انجام امور حمل ونقل جاده اي داخلي درتاريخ  81/11/20باسرمايه اوليه 1/000/000ريال توسط سه نفر از اشخاص حقيقي بصورت سهامي خاص وشماره ثبت 4832 تاسيس گردید و بنابرضرورت درمورخ 83/7/17 با حضوروسرمايه گذاري هشت شركت (اشخاص حقوقي)كه عمدتاً شركتهاي گروه ايران ترانسفو بودند،سرمايه شركت به یک میلیاردو دویست میلیون ريال افزايش پيدا نمود. شركت دراين زمان باخريد وتجهيز يك واحد ساختمان به مساحت135 مترمربع درمحل پايانه بار صبای زنجان (خريد بصورت سرقفلي ميباشد) وخريد اشتراكي يكدستگاه تريلر(كفي) كه دراوایل سال 1384 به تملك شركت درآمد،فعاليت خود را درچهارچوب ضوابط و مقررات  اداره حمل و نقل و پایانه ها  شروع نمود.ودراین ایام با فروش تریلر فوق و خرید یکدستگاه کمرشکن 11 محورعملاً وارد عرصه ترابری سنگین درمنطقه و کشورگردید. درحال حاضرشرکت بامالکیت دودستگاه تریلرکمرشکن 11 محوروبا دودستگاه کشنده ولووFH12  و FH13 ویکدستگاه کمرشکن 7 محورو دو دستگاه تریلر کفی و یکدستگاه کامیونت 8 تن ایسوزو  در رابطه با حمل بارهای سنگین و نیمه سنگین وهمچنین با همکاری مرکز اعلام بار و انجمن رانندگان زنجان وبا استفاده از انواع کامیونها درمورد بارهای سبک و ترانزیتی درسطح منطقه وکشور فعالیت داشته و عمده نیرو و امکانات خود را برای حمل محموله های شرکت ایران ترانسفو و شرکت های اقماری گروه ایران ترانسفو بکارمیگیرد.

 

 

کاهش هزینه ها ( اقتصادی نمودن فعالیتها ) افزایش بهروری– توسعه کیفی منابع انسانی و ارتقاء کیفیت خدمات

نگرش اقتصادی به برنامه ها – بازنگری روشهای اجرایی در جهت اقتصادی شدن پروژه ها

ایجاد شفافیت و بهینه سازی وتهیه یا اصلاح  دستورالعمل برای تمام فرآیند ها

ارتقاء کیفی سطح آموزش – بهبود روشها – سرمایه گذاری در زمینه توسعه ظرفیت و استاندار سازی نگهداری و تعمیرات و تأمین قطعات

رشد و گسترش استفاده از فن آوریهای جدید

توسعه کمی و کیفی ناوگان حمل و نقل شرکت

تلاش در جهت ارایه سرویس بهتر به مشتریان (مشتری مداری)

بالا بردن ایمنی و کیفیت ابزار آلات حمل و نقل ، تقویت روحیه رانندگان

ایجاد ارتباط با شرکتهای ریلی وبازارهای جدید در زمینه حمل ترکیبی

بازاریابی در زمینه هایی که بتوان کلیه مکانیزمهای مورد نیاز را از طریق خود مالک تامین نمود

 

 

درتاریخ 84/8/1براساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده سرمایه شرکت به چهارمیلیارد ریال افزایش یافت وتحقق این امربا ورود شرکت بازرگانی ایران ترانسفو و خرید 23/5 درصد سهام شرکت درمورخ 85/11/19صورت پذیرفت .حسب تصمیمات هیئت مدیره و تصویب مجمع فوق العاده مورخ 92/1/20سرمایه شرکت از محل سود انباشته به میزان 50% افزایش ومبلغ شش میلیارد ریال گردید .شرکت حمل و نقل آشنا راه سماء مالک 12/5 درصد از سهام شرکت تازه تاسیس حمل ونقل بین المللی طلایه داران غدیر زنگان میباشد و درهمین راستا جهت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت فوق به میزان 100% افزایش سرمایه در مجمع فوق العاده مورخ 93/3/4 مصوب گردید که طی 3 قسط از سهامداران محترم دریافت و به شرکت حمل و نقل بین المللی طلایه داران پرداخت و سرمایه این ترکیب به مبلغ  12/000/000/0000ریال شد .

 

 ترکیب سهامداران درسال مالی منتهی به 94/10/30 طبق  جدول ذیل میباشد.

 

ردیف

نام سهامدار

تعدادسهام

مبلغ سهام

درصدسهام

1

شرکت بازرگانی ایران ترانسفو

2.820.000

2.820.000.000 ریال

23/5

2

شرکت خدمات پس ازفروش ایران ترانسفو

2.400.000

2.400.000.000 ریال

20

3

شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق

1.800.000

1.800.000.000ریال

15

4

شرکت ایران ترانسفوی ری

1.800.000

1.800.000.000 ريال

15

5

شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن (تسکو)

1.200.000

1.200.000.000ریال

10

6

شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان

1.035.000

1.035.000.000 ریال

8/625

7

شرکت ترانس پست پارس

450.000

450.000.000ریال

3/75

8

شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو

360.000

360.000.000 ریال

3

9

آقای علی اصغرسورکی

54.000

54.000.000 ریال

0/45

10

آقای التفات محمدی

45.000

45.000.000 ریال

0/375

11

آقای اکبر محمدی

36000

36.000.000ریال

0/3

 

جمع

12.000.000

12.0000.000.000 ریال

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده درتاریخ 93/7/18 با دستورانتخاب اعضاء هیئت مدیره تشکیل و شرکتهای بازرگانی ایران ترانسفو ،شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو وشرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان  (اشخاص حقوقی )به مدت دو سال مسئولیت اداره وهدایت شرکت حمل و نقل آشنا راه سماء را برعهده گرفتند .ترکیب هیئت مدیره در مورخ 94/10/30به شرح ذیل میباشد.

 

نام و نام خانوادگی

نمایندگی از شرکت

سمت

نوع عضویت

آقای امیر محمدی

شرکت بازرگانی ایران ترانسفو

رئیس هیئت مدیره

غیر موظف

آقای بابک محضری

شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان

نائب رئیس هیئت مدیره

غیر موظف

مجتبی قاسملو قیداری

شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو

عضو هیئت مدیره و مديرعامل

موظف

 

آدرس وب سایت :http://ashna-rah-sama.ir