0 ایران ترانسفو ایران ترانسفو

عایق های الکتریکی پارس

ایران ترانسفو

شرکت عایقهای الکتریکی پارس در سال 1383 پایه گذاری و ابتداً با خرید کارخانه ای با زیر بنای 2200 متر مربع کارگاه تولیدی و 900 متر مربع انباری و 1000 متر مربع اداری شروع بکار نمود سپس بمنظور ایجاد فضای مناسب و کافی برای چیدمان ماشین آلات سوله ای به مساحت 1500 متر مربع در زمین موجود ایجاد گردید. در راستای تحقق کاهش زمان تحویل قطعات عایقی و کاهش هزینه های ساخت مشتریانمان و ایران ترانسفو بعنوان مشتری اصلی و سهامدار عمده شرکت عایقی پارس خط تولید قطعات سلولزی ویژه (مانند اسنات ها و لیداگزیت) کارگاهی در زمینی به مساحت 38500 متر مربع با زیر بنای 13437 متر مربع ایجاد گردیده است. شرکت عايقهاي الکتريکي پارس (سهامي عام) در تاريخ 04/08/1383 به صورت شرکت سهامي خاص تاسيس شده و در تاریخ 26/09/1387 به شرکت سهامی عام تبدیل شده است . درحال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت ایران ترانسفو میباشد.

مشاهده سایت

عایق های الکتریکی پارس

 مـوضـوع اصلي فعـاليـت شرکت طـراحي و تـوليـد انـواع قطعـات عايقي الکـتريکـي مـورد مصـرف در سـاخـت ترانسفـورماتورها و ژنراتورها و موتورهاي الکتريکي شامل عایق های سلولزی، رزینی، ترکیبی و انجام فعالیت های آزمایشگاهی مي باشد. 

بارگذاری مجدد نقشه

  • شماره

    024-32221480

  • وب سایت
  • آدرس

    زنجان شهرک صنعتي شماره 1 فاز يک خيابان روزبه انتهای بلوار روزبه