0 ایران ترانسفو ایران ترانسفو

کارگزاری بیمه زنجان صبا ترانس

ایران ترانسفو

شرکت خدمات بیمه ای زنجان صبا با اهداف ارائه خدمات بیمه‌ای به گروه صنعتی ایران ترانسفو و سایر مشتریان خارج از گروه در تاریخ ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۷۹ با مجوز رسمی بیمه ایران تحت عنوان نمایندگی حقوقی و فعالیت محدود و ارائه خدمات به شرکت ایران ترانسفو تاسیس گردید و این شرکت کاملاً بر اساس ضوابط شرکت بیمه ایران فعالیت نمود و فقط مجوز صدور بیمه ایران را داشت که در سنوات قبل شرکت بیمه ایران از شاخص‌ترین شرکتهای بیمه در کل کشور از جهت توان مالی و ارائه خدمات بیمه‌ای با هزینه‌های منطقی برای عکس بنگاه های اقتصادی جهت عقد قرارداد دریافت خدمات بیمه ای جذابیت داشت ولی با گذشت زمان و افزایش شرکتهای بیمه ای با ارائه خدمات متنوع بیمه‌ای همراه با هزینه های پایین تر از شرکت های بزرگ بیمه‌ای دولتی علی الخصوص بیمه ایران منجر به چالش در تداوم فعالیت شرکت خدمات بیمه ای زنجان صبا گردید و بر این اساس پیشنهاد تاسیس شرکت کارگزاری بیمه طرح گردید با توجه به ساختار مالی و منابع انسانی باتجربه و همچنین دارایی های شرکت خدمات بیمه ای زنجان صبا در اثر شرکت کارگزاری بیمه جایگزین های این شرکت شد و به جهت اینکه فعالیت شرکت خدمات بیمه ای زنجان صبا توجیه اقتصادی برای گروه صنعتی ایران ترانسفو پس از تاسیس کارگزاری بیمه نداشت و منطقی بود در شرکت کارگزاری زنجان صبا ترانس ادغام شود

مشاهده سایت

کارگزاری بیمه زنجان صبا ترانس

شرکت کارگزاری رسمی بیمه زنجان صبا ترانس با ۲۱ سال سابقه فعالیت به صورت شرکت خدمات بیمه‌ای و کارگزاری‌بیمه آماده ارائه نرخ مناسب هرگونه خدمات بیمه‌ای مورد نیاز از تمام شرکت‌های بیمه در کلیه رشته‌ها اعم از مسئولیت ، آتش سوزی ،    درمان تکمیلی ، ثالث و بیمه بدنه خودرو، عمر و سرمایه گذاری و غیره می باشد که با بهره مندی از مزیت رقابتی بین شرکت های بیمه گر و دریافت مناسب ترین حق بیمه با بیشترین پوشش های بیمه موجب صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های بیمه‌ای مشتریان می‌شود و توانسته است در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹ با فروش بیمه به مبلغ 284/998/460/000  ریال در انواع رشته های بیمه ای برای مجموعه ایران ترانس و خارج از مجموعه مبلغ 15/886/256/820 ریال کارمزد کسب نماید

بارگذاری مجدد نقشه

  • شماره

    024-33466561

  • وب سایت
  • آدرس

    زنجان - محله کوچه مشکی - خیابان ۱۲ متری سوم جنوبی - خیابان شهید حبیب رهبری - پلاک ۵۲۰-۳۵۸ - طبقه دوم - واحد ۳