0 ایران ترانسفو ایران ترانسفو

گروه صنعتی
ایران ترانسفو

گروه صنعتی ایران ترانسفو با بیش از 50 سال سابقه در تولید و ساخت و نصب و راه اندازی ترانسفورماتور، یکی از معتبرترین و قدیمی ترین شرکت های صنعت برق کشور عزیزمان به حساب می آید.

ایران ترانسفو

ساختار سازمانی